SOUL GATHERİNG Ses ile Şifa Çemberi:

Ruhlar Toplantısı - Soul Gathering adını verdiğimiz bu ses ile şifa çemberini, ruh eşim, şifacı Yuuka ile 2012 yılında Japonya'da sunmaya başladık. Takip eden yıllarda, kimi zaman tek başıma, kimi zaman Yuuka ve ya başka şifacılarla ortaklaşa, Türkiye, Tayland, Brezilya, Meksika ve Amerika'da sunmam kısmet oldu. Zaman içinde, bilincimle paralel olarak evrimleşen bu çalışma bu günkü evrensel, şamanik halini aldı.

Yaptığım iş, şaman davulları, rattle, tibet çanakları, zil gibi enstrümanları, sesimle birlikte tüm bedenimi kutsal ruhlara teslim edip, akana kanallık etmek. Akış söyletiyorsa söylemek, dansettiriyorsa dansetmek...

Katılımcılar da bu akışa nasıl teslim olmaları icap ediyorsa öyle olur; dansedebilir, uzanabilir, dilediğince ses çıkartabilir, hareket edebilir, istifra edebilir, kahkaha atabilir, sessizce oturabilir, ağlayabilir vs. 

Size aktaracağım seslerin kimi, varlığınızdaki karanlık duygu ve düşüncelerin size geri yansıması olacaktır. (Korkular, endişeler, şüpheler, kırgınlıklar vs.)

Kimi sesler ise, size en yüksek ışığınızın bir aynadan yansıtılması olacaktır.

Akışı belirleyen, yönlendiren, kanallığını yaptığım kutsal ruhlardır.

Enerji imzası toplayıcısı olduğumu yakın bir süre önce farkettim. 
Bu kısa ömrümde belki 60 ülke ve 7 denizde, kimi zaman da dünya çakraları ve vorteks alanlarında bulundum. Geçmiş hayatlarımda ve meditasyonlarımdaysa sayısız aydınlık ve karanlık boyutladan geçtim. Dokunduğum her alanın, her varlığın ve her tür deneyimin enerji imzasını farkında olmadan topladım. Şimdi ses ile şifa çemberlerinde, kimin neyi görmeye ihtiyacı varsa ilgili enerji imzası serbest kalıyor. Bu serbest kalış da yine akışa yön veren kutsal ruhların kontrol ve rehberliğinde oluyor.
Varlığımı, ruhumu, dünyasal ve evrensel misyonumu anlamaya yaklaştıkça teslimiyetteki yumuşaklığım, şeffaflığım artarken, kanallığımla akan ışığın gücü yükseliyor.

Aramızda olması gereken bir enerji alışverişine ruh seviyesinde karar verildiyse, geleceksinizdir.
Buluşmamız bütünün hayrına olsun. 
Ve öyledir, şükürler olsun.