Emei Qigong, Wuji Gong’u da içeren birçok disiplin ve birçok formu içerir. Wuji Gong form, Emei Qigong Seviye I Kendi Kendine Şifa konusunun temel bölümüdür.
Emei Qigong Okulu 13. Soy Sahibi Büyük Usta Fu Wei Zhong’un yazmış olduğu ve Seviye-I Şifa Sanatları Eğitiminde kullanılan Wuji Gong kitabından yapılan aşağıdaki alıntılarda, Wuji Gong uygulamasının içeriği ve faydaları şu şekilde anlatılmıştır:
“Wuji Gong form, kişinin ruhsal farkındalık kazanmasında yardımcı olacak pek çok seviyedeki formlar arasında ilk formdur. Hastalıkların giderilmesi, sağlığın güçlendirilmesi, anlayış ve zekanın geliştirilmesi, doğuştan gelen yeteneklerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için omurga formdur.
İnsanlık gök ve yer arasında doğmuştur ve bu nedenle doğadaki birbiri ardına değişen yin ve yang enerjilerden sürekli olarak etkilenir: örneğin, gündüzden ve geceden, mevsimsel değişikliklerden, coğrafi farklılıklardan.
Aynı zamanda, yaşamın normal seyrinde, yedi duygudan (neşe, öfke, endişe, aşırı düşünme, üzüntü, korku ve şok) kaynaklanan içsel çalkantılardan kaçınmak imkansızdır.
Ayrıca, yaşamın dört kaçınılmaz karmik sürecini (doğum, yaşlanma, hastalık ve ölüm) deneyimlerken, bunların getirdiği gerçekçi konuları da çözmemiz gerekir.
Fizyoloji açısından, doğada var olan olumlu bilgiyi kullanabilme yeteneğimizi geliştirmeli, beslemeli, artırmalı ve açığa çıkarmalıyız, aynı zamanda evrenden gelen olumsuz etkenlerin müdahalesini engellemeli, azaltmalı ve kesmeliyiz. Psikoloji açısından, yedi içsel duygu tarafından yaratılan karışıklığı azaltmalı ve önlemeliyiz.
Bunları yaparak yaşamlarımızın ilerleyişinde olumlu gelişmeler elde edebiliriz ve bunları doğum-öncesi (ruh) qi’sini ve doğum-sonrası (beden) qi’sini çalışarak artırabiliriz.
Wuji geliştirerek ve insanla evrenin bir olduğu wuji halinde hareket ederek, uygulayıcılar, canlı, uyanık adımlar atarlar, sağlıklı bir bedene sahip olurlar, hastalıkları kolayca giderirler, ömür sürelerini uzatırlar. Aynı zamanda bilgelik açığa çıkarır, içsel gizli yeteneklerini ortaya çıkarır ve geliştirirler.
Wuji Gong doğum-öncesi (ruh) qi’si ve doğum-sonrası (beden) qi’si ile bağlantılı olanları da içeren metapsikolojik anlayışlar ve yeteneklerin daha ileri seviye çalışmalarını alabilmek için sağlam bir temel oluşturur. Yaşam bilimleri olarak adlandırdığımız alanlarda esenlik sahibi olmanızı sağlar ve evrenin insanlığa lütfundan ve insanlığın insanlığa lütfundan yararlanmanıza imkan verir. Bu sayede hem kendiniz hem de gelecek nesiller için iyi karma üretilmiş olur.
Wuji Gong geliştirmek, kendisini doğa üzerine şekillendirmiş olan Tao’yu temel aldığı için, uygulayıcı doğal olarak evrendeki her şey ile her an bir iletişim halindedir. Geliştirme ve uygulama yaparken kişi, büyük yolu doğal bir şekilde gerçekleştirmeyi istemelidir. Tüm hareketler fonksiyonlarına ve işlevlerine yakından karşılık gelirler.

Wuji Gong Form
Wuji Gong Form üç bölümden oluşur:
1- Kendi Kendine Titreşim (“Kaos’un Başlangıcı” ve “Taiji’nin Yin-Yang Ayrımı” kısımlarını içerir)

Kendi Kendine Titreşim, alt dantian ve mide qi boşluklarında başlar ve daha sonra yaşamsal enerji meridyenlerinin titreşimleri ile ilişkilenir. Kendi Kendine Titreşim, Gök ve Yer’den gelen ruhsal olarak uyumlanmış qi’ye ulaşarak kişinin doğum öncesi yenileyici ve canlandırıcı qi’sini kuvvetlendirir ve pekiştirir, hastalıkları dağıtır, ömrü uzatır, cildi temizler ve kiloyu normalleştirir (bilhassa “Kaos’un Başlangıcı” formunda). Özellikle bağırsaklar, mide, karaciğer, dalak, kalp ve kan damarlarındaki hastalıkların giderilmesinde etkilidir. Kan basıncını düzenler, iç salgı hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Bedenin yaşamsal enerji meridyen ağı ile karşılıklı etkileşerek tüm bedenin qi, kan ve tükürüğünü organik olarak düzenler.
Ek olarak kendi kendine titreşim, bedene giren pozitif evrensel enerjiye rehberlik eder. Bu sayede evrenin yin ve yang özünü kullanma imkanınız olur ve aynı zamanda bedeniniz alt dantian’deki karışmış, yoğun enerjiyi dengeler. Böylece bu enerji insanlık, siz ve evren arasında bir birlik haline ulaşabilir. Bu gerçekleştiği zaman, içsel ve/veya dışsal negatif enerjilerin neden olduğu birçok hastalık kontrol altına alınıp yenilebilir.
Titreşim sadece hastalıkları tedavi etmek ve sağlığı iyileştirmek için değil daha fazlası için de yararlıdır; içsel parçacıkların birbiri ile çarpışmasına neden olur, bu sayede doğal olarak en yüksek kapasiteyi üretecek şekilde bunların yenilenmelerini, gelişmelerini ve yeni bir dizimde tekrar sıralanmalarını sağlar. Buna karşılık bu içsel parçacıkların en yüksek doğal düzenlerine göre yeniden dizilmeleri bizim ayırt edici ve çoğunlukla gizli kalmış olan ruhsal uyumlanmamızı ortaya çıkarır ve hareket geçirir.

Qigong formlarıyla Kendi Kendine Titreşimi geliştirmek uygulayıcıların ruhsal uyumlanmalarını sağlar. Böylece en ufak bir değişimin farkına varabilir ve uzaktaki bir sessizliği duyabilirler. Hava şartları, yağmurlu veya rüzgarlı günler, volkanlar depremler, şimşekler, gel-git dalgaları olmadan önce algılanabilirler.


2- Gök, Yer ve İnsanlık ile Hizalanma (“Gök’ten Qi Toplamak”, “Yer’den Qi Almak” ve “Doğum-sonrası Qi’yi Doğum-öncesi Qi’ye Döndürmek” kısımlarını içerir)

“Kendi Kendine Titreşim”in bedendeki etkisi sistematik bir şekilde organları bulundukları düzenden çıkarıp düzensiz hale getirmek ve sonra onları daha ileri bir düzene yükseltmektir. Qigong uygulamasında eski düzeni yıkma süreci “tersine hareket” olarak adlandırılır ve bu tersine hareket daha üst seviyede bir uyumun elde edilmesi etkisine sahiptir. Tersine hareket sizin doğum-öncesi qi elde etmenizi sağlar. Qigong geliştirme bu seviyeye geldiğinde, ruhsal olarak uyumlanmış qi tüm bedeninizi doldurur ve düzen yaratarak bedende dolanır. Bütün bunlar “Gök, Yer ve İnsanlık’ın Hizalanması” ile elde edilir.

Bu bölümdeki hareketler, insan bedeni enerji alanındaki en güçlü noktalar olan önemli aku-noktalarını açar. Bol miktarda doğum-öncesi qi sayesinde, tıkanmış olan aku-noktalarını açabilir ve qi’nin uzuvlara, eklemlere, iç organlara ve yirmi meridyene ulaşmasını sağlayabiliriz.

Sonuç olarak, bu qigong geliştirmesi ile hastalıklar giderilecek ve olağanüstü yetenekler ve fonksiyonlar ortaya çıkacaktır.


3- Wuji

Wuji halinde hareket, her ikisi de qi ve kanı dengeleyen, “Kendi Kendine Titreşim” ve “Gök, Yer ve İnsanlık’ın Hizalanması” ile bir temel elde edildikten sonra ortaya çıkar. Wuji halinde hareket, tüm eklemlerin yumuşak ve narin rotasyonlarının gövde, uzuvlar ve bedenin geri kalanını doğal, dairesel ve boş bir biçimde hareket ettirmesidir.

Önceki iki bölümde yer alan hareketli qigong geliştirmeler, tüm bedeninizdeki qi ve kanın yin ve yang’ını ayarlamış ve daha dengeli hale getirmiş ve bedendeki doğum-öncesi qi’nin miktarını artırmıştı. Buna rağmen bu denge görecelidir ve mutlak bir kavrayışta, beden hala dengesizdir. Wuji hali hareketler bu dengesizliğe hitap eder, böylece kişi daha üst bir seviye göreceli denge haline ulaşabilir.

Daha da önemlisi, doğum-öcesi qi’nin kaosu yin, yang ve üç hazineyi doğurduğu için uygulayıcı, harmanlanmış kökenleri içeren tek bir qi’ye ulaşabilmek için daha üst bir seviyede doğum-öncesi’ne geri getirilir.

Wuji’nin amacı ruh veya doğum-öncesi qi’nin kaosunu yaratmaktır. Bunu yaparak bedeni ve zihni güçlendirir; her türde hastalığı tedavi eder ve otomatik olarak, qi’yi görme, altıncı hisse sahip olma, sıradışı sezgisel algı ve durugörü gibi yetenekleri ortaya çıkarır.”