Masal ve Arketip -  Hakikat

 

Adaletsizlik ve adalet, hakikat ve yalan, kendi gerçek doğamız ve herkesten gizlediklerimiz, sırlar ve ortaya çıkacak olanlar. Bir hakikat masalıyla, ruhumuzun derin doğasındaki sırları, ortaya çıkmayı bekleyen gerçeklerimizi ve kendi benliğimizin gizli odalarını keşfe çıkacağız. Neleri gizliyoruz kendimizden bile ve ne kadar arkasında duruyoruz ruhumuzun ve yüreğimizin? Kadim bir masalla, kadim yorumlama sanatıyla ruhun yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız?

Ruh, farklı beden kılıflarıyla yaşamdan yaşama bir yolculuktadır; keyifli bir yolculukta… Ve her bedende farklı bir masalı yaşar ve masallarla birlikte kadim arketiplere bürünür. Bunlar ruhu eğiten, olgunlaştıran ve yolculuğunu anlamlı kılan sırlardır.

Biz de bu yolculuğumuzu anlamlandırmak ve masallar vasıtasıyla hem içsel kimliklerimizi keşfetmek, hem de neşeyle yol almak için birbirinden bağımsız bu atölye serisini düzenlemeye karar verdik.

“Düş zamanı Masalcısı” Sıla Topçam'ın masalıyla başka âlemlere yolculuk edeceğiz. Masal anlatımı sonrasında, "Kadim lisan Yorumcusu" Efe Elmas’ın anlatımıyla, masalın arkasındaki sembolleri inceleyeceğiz ve masalın hem görünen, hem de görünmeyen sırlarını hep birlikte ifşa edeceğiz. Bunu takiben, meditasyon ile ruha dokunacağız, sihirli paylaşım çemberi ile kendimizi ifade edeceğiz ve ayrılırken bir anı olarak küçük bir el işi ile atölyeyi sonlandıracağız.

Böylelikle, hem ruhumuz ve yaşamımızdaki arketiplere masal vasıtasıyla ulaşacağız, hem de mitoloji ve masalların nasıl incelenmesi gerektiğine değineceğiz. Atölye sonunda her katılımcıya bir katılım belgesi verilecektir.

1. Bölüm: Düş Zamanı Masalcısı ile Masal Diyarına Yolculuk

İlk önce hep birlikte "Düş zamanı masalcısı" ile masallara yolculuk edeceğiz. Sıla Topçam anlatacak, biz hayalimizde yaratacağız. Birlikte masal diyarını inşa edeceğiz. Masal anlatısı ile yolculuğumuza başlayacağız.

 

2. Bölüm: Arketip Yolculuğu: İçsel Keşif Meditasyonu

Masal sonrası, masalın içeriğiyle uyumlu olarak "Kadim Lisan Yorumcusu” Efe Elmas’ın yönlendirmesiyle ruhumuza, benliğimizin derinliğine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ruhun bu yolculuğunda içsel arketiplerimizi keşfedeceğiz ve onlarla iletişime geçeceğiz. Her masalda ayrı bir yolculuğa çıkacağız ve kendi benliğimizin farklı bir yönünü keşfedeceğiz.

 

3. Bölüm: Serbest Çağrışım Çalışması

Özel kartlar yardımıyla, zihnimizi serbest bırakacağız ve bize kendimizi keşfettirecek serbest çağrışım çalışmasını yapacağız. Zihnin ve hayal gücünün, serbest kaldığında bize tuttuğu ışığı hep birlikte keşfedeceğiz. Ardından bu çağrışımları hep birlikte paylaşacağız.

 

4. Bölüm: Arketip Anlatımı: Masalların İçindeki Kadim Semboller

Bu bölümde ise, Efe Elmas’ın anlatımıyla masalın arketiplerini yorumlayacağız. Masallar nasıl ortaya çıkmıştır? Hangi arketipleri içerir? Masallar nasıl yorumlanır? Bunları inceleyeceğiz. Kendi yolculuğumuz, masaldaki kahramanın yolculuğuyla nerede eşleşiyor, bunu keşfedeceğiz. Masalları katman katman açtıkça, kadim geleneklerin ne kadar da derin anlamları bize getirdiğine hep birlikte şahit olacağız. Bu sayede deneyimlerimiz ve meditasyonlarımıza da ışık tutacağız.

 

-Arketip Nedir?-

Arketip: ilk form anlamına gelen ünlü isviçreli psikiyatr Carl GustavJung tarafından öne sürülmüş temel benlik formlarıdır. Jung'un öne sürdüğü kollektif bilinçdışında yani tüm insanların ortak bilinçaltında bulunan bu "formlar" hayatımızın çeşitli evrelerinde ya da hayat boyunca bizi takip eder. Örneğin "içsel çocuk" arketipi, içimizdeki çocuğu temsil eder ve hepimizde bu iç çocuk mevcuttur. Veya herkesin rüyasına gören "ak sakallı dede" bütün kültürlerde bahsi geçen "bilge" arketipinin bir yansımasıdır.

Arketipler insan doğasını, kendi doğamızı anlamamızı sağlar ve içsel keşfi, neleri baskıladığımızı veya nelere fazla odaklanıp neleri göz ardı ettiğimizi yansıtır. Kendi kişiliğimizin detaylı bir analizine ışık tutar. Mitolojilerden, masallara, dinsel metinlerden, modern -veya eski- roman ve edebi eserlere kadar arketipler karşımıza çıkar. Arketipsel olaylar (yeniden doğuş, ölüm, doğum, erginlenme) veya öyküler (kıyamet, tufan, yaratılış vs.), arketipsel şahıslar (doğa ana, hileci, soytarı, yaşlı bilge, çocuk, kahraman vb. gibi) masallarda bolca yer alır.

 

5. Bölüm: Tılsımlı nesne

Soyut dünyadaki tüm konuşmalarımızı, paylaşımlarımızı, keşiflerimizi ve masalı, bu dünyaya topraklama bölümüne geçeceğiz. Masal ile ilgili bir tılsımlı nesne yapacağız. Tüm o soyut kavramları, maddeselleştireceğiz ve Dünya’ya indireceğiz. Böylelikle keşfimiz soyut düzlemden maddesel Dünya’ya inecek… Bu tılsımlı nesnenizi “masal sandığına” koyabilirsiniz.

 

-Masal Sandığı Nedir?-

Masal sandığı, her “Masal ve Arketip: Ruhun Yolculuğu” atölyesinde yaptığınız tılsımlı nesnelerinizi biriktirebileceğiniz, içsel yolculuğunuzda elde ettiğiniz hazineleri temsil eden küçük bir sandıktır. Her atölye nesnesini bu sandıkta biriktirerek ve hayat içindeki kendi masallarınızdaki deneyimleri ekleyerek, içsel hazinenizi, Dünya’ya maddeleştirebilirsiniz.

 

6. Bölüm: Paylaşım Çemberi

Paylaşım çemberi, kadim geleneklerden özellikle Amerika yerlilerinden bizlere miras kalmış bir çemberdir. Çember, sihirlidir ve bu çemberde herkes “kalpten” konuşur. Bu çemberde, her birimiz gönülden yolculuklarımızı paylaşacağız.

 

7. Bölüm: İmge Çalışması
İmgeleri özümseyerek, içsel bir keşif yapacağız.

 

Ruhun yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız?

 

Efe Elmas Kimdir?

 

Efe ELMAS Mayıs 1989 İzmir, Bornova’da doğdu. 2007 yılında Bornova Anadolu Lisesinden, 2011 yılında Celal Bayar Üniversitesi Gıda mühendisliği bölümünden mezun oldu. İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsünde yüksek lisans yapmakta ve gıda virolojisi üzerine çalışmaktadır.

 

2002 yılından beridir ezoterizm, spiritüalizm, Şamanizm, okültizm, simya, kristaller, şifa teknikleri, tasavvuf, uzakdoğu öğretileri, sembolizm ile arketipler ve antik dinler, felsefeleri ve mitolojileri, mitolojilerin içsel anlamları ile ilgili araştırma ve pratiklerine devam etmektedir.

2008 yılı ile 2014 yılları arasında alternatif haber ve spiritüalizm dergisi olan, aylık 300 bin okura ulaşan İndigo Dergisi isimli internet dergisinde kadrolu yazar olarak ezoterizm, dinler tarihi, spiritüalizm ve gizli öğretilerle ilgili araştırmalarını paylaşmış ve yazı kurulunda görev almıştır. İndigo Dergisinden sonra Kasım 2014’den beridir 3. Göz Dergisi, Derki ve Yuvaya Yolculuk isimli internet dergilerinde yazılarını yayınlamaya devam etmektedir.
2003 yılında tanıştığı ilk Tanrıça arketipinden bu yana, 11 yıllık yolculuğunu "Tanrıça'nın Uyanışı" adlı eğitim serisi olarak paylaşmaktadır.

 

2003 yılında Habibe Elmas’tan UsuiReiki Birinci seviyeye uyumlanmış ve 2007 yılında UsuiReiki Master / Teacher seviyesine ulaşmıştır. 2010 yılının Mayıs ayında UsuiReikiGrandmaster / teacher İsmail Bülbül ile tanışması üzerine, UsuiReiki Master /Teacher seviyesini yeniden almıştır. İsmail Bülbül ile Reiki çalışmalarını yoğunlaştırmış ve ileri seviyeye taşımıştır. 2007 yılından beridiriReiki eğitim ve seminerleri veren Efe Elmas, 2013 yılında UsuiReikiGrandmaster 5/6 seviyesini İsmail Bülbül’den almıştır. Reiki eğitimleri ve seminerlerini sürdürmektedir. Efe Elmas, 2017 Yılının Eylül ayında İsmail Bülbül'ün kurmuş olduğu, amacı Reiki'yi doğru tanıtmak, doğru anlatmak ve en önemlisi doğru uyumlama yapan öğrenciler yetiştirmek olan Reiki Okulu'nun İzmir Şubesini açmıştır. Reiki Okulu İzmir bünyesi altında Reiki çalışmalarına ve eğitimlerine devam etmektedir.

 

Ruhsal konularla ilgilenmeye başladığı zamandan beri kadim inançlara, özel olarak şamanik inançlara meraklı olan ve araştırmalar yapan Efe Elmas, 2013 yılının Ağustos ayında “Kutsal Maya İnancı”, “Şamanın Kozmik Dünyası” ve “Nagual Sembolizmi” isimli kitapların yazarı olan Maya Şamanı Ayşe Nilgün Arıt’la tanışması sonucu başladığı şamanik pratik ve araştırmalara halen devam etmektedir.

 

Özellikle masalların, efsanelerin ve mitlerin simgesel dilini yorumlayarak, sembolizm konusunda kendini geliştirmiştir. Sözel gelenekle aktarılan binlerce yıllık kadim sembolik ve yürekten lisana "Kadim Lisan" diyen Efe Elmas, şamanik pratiklerinden ve Ayşe Nilgün Arıt'tan öğrendiği kadim yorumlama sanatıyla "Kadim Lisan Yorumcusu" olarak eğitimler vermektedir. "Mitoloji ve masalın Sırları" eğitimi ile Sıla Topçam ile birlikte yaptıkları "Şifalı Masallar" ve "Masal ve Arketip" atölyeleri bu eğitim ve çalışmalarından bazılarıdır.

 

Sıla Topçam Kimdir?

 

1986 yılında İzmir'de doğdu. Tiyatro eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları, Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. Aldığı drama eğitimine kendi özgün çalışmalarını katarak çocuklar ve gençler için atölyeler düzenledi. 8 yıl boyunca Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yaratıcı drama liderliği ve oyunculuk eğitmenliği yaptı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans programında, “Masal Anlatıcılığı Eğitimi” üst başlığıyla tez çalışmalarına devam etmektedir. 
Kızı Asya Mavi'nin doğmasıyla başlayan annelik sürecinde masallarla iletişim kurdu. Okumanın ötesine geçerek anlatmaya karar verdi ve JudithLiberman'ın masal kampına katıldı. Nazlı Çevik Azazi, Şeyda Çevik, Ayşe Senem Donatan'ın kurucuları olduğu SeibaUluslararası Hikâye Anlatılıcılığı Merkezi'nde “Anlatıcının Yolu” sertifikalı programına katıldı. Bu eğitim kapsamında bir çok ülkeden masal anlatıcısı ile çalışma fırsatı buldu. SueHollingsworth'un “Biyografik Hikâye Anlatıcılığı” eğitimine katıldı. Kitabevlerinde, kişisel gelişim merkezlerinde, yoga kamplarında, sanat atölyelerinde, tiyatro sahnelerinde, cezaevlerinde, hastanelerde, okullarda ve uluslararası festivallerde ve yüreğinin çağırdığı her yerde masalların tohumlarını ekti. 
Kadim anlatıcılık geleneğinin köklerini araştırmak ve anlamak için “Şamanın Kozmik Dünyası” isimli kitabın yazarı Maya Şamanı Ayşe Nilgün Arıt'tan Temel Şaman Eğitimini aldı. 


Efe Elmas ile masalların ve mitlerin simge ve arketipleri üzerine çalıştı. Ruhun Yolculuğu başlığı altında “Masal ve Arketip” , “Şifalı Masallar” atölyeleri ve “Kabilenin Yolculuğu” masal kampları düzenlediler. Bu düzenledikleri kamplar ve eğitimlerde masal ve mitolojilerin kadim dilini, sözlü geleneğin sembolizmle aktarılışını anlamak ve imge çalışmaları ile masalların daha derinine inmeyi kolaylaştırmak için kendi yöntemlerini paylaştılar. Farklı bir sembolizm ve anlatım doğası olan Binbir Gece Masalları üzerine araştırma ve çalışmalar düzenlediler. Ayrıca Binbir Gece Masallarını, masal performansı olarak sergilemektedir. 
“Çocuğuma Nasıl Kitap Okurum, Masal Anlatırım?” atölyesi ile ebeveynlerle ve öğretmenlerle masalların doğasını anlamak üzere çalışmalar yapmaktadır. 
Sıla Topçam tiyatro geçmişiyle, masal anlatıcılığını harmanlamış ve kendine özgü eğitim biçimini oluşturmuştur.