MART AYINDA GÖKYÜZÜ
Bu aya girerken aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs’ün Oğlak’tan çıkmadan Uranüs ile
sert kontağı Cuma günü ilişkilerde çok kuralcı ve katı olmanın yıkıcı sonuçları
olabileceğine işaret edebilir. Çünkü bu etki, kısıtlayıcı olan her türlü ilişkiye başkaldırı
ve onlardan özgürleşme arzusu verecektir. Hemen ardından akşam saatlerinde
Venüs tüm prangalarından arınmış bir şekilde Kova burcuna ilerleyecek ve 26 Mart’a
dek bu burçta ilerleyecek. Venüs Kova burcunda aşk ve sevgi konularında kendimizi
daha hafif ve sosyal hissetmemizin önünü açacak. Venüs hala Satürn’ün burcunda
soğuk ve mesafeli olmasına rağmen yeniliklere alabildiğince açık olacak.
Önümüzdeki birkaç hafta boyunca ilişkilerde daha fazla özgürlük ve akılcı yaklaşımlar
öne çıkacak. Kova yoğun duygularla rahat başa çıkabilen bir burç olmadığı için bu
dönemde karşımızdakine alan tanımaya bakacağız, ve hemen ilişkilere isim
koymamayı da öğreneceğiz. Venüs Kova’dayken arkadaş gruplarımızla
sosyalleşmekten, fikir paylaşımlarından, entelektül etkinliklerden de her zamankinden
daha fazla keyif alabiliriz. Ayrıca Kova etkisiyle estetik ve güzellikle ilgili konulara bu
dönemde daha sıra dışı ve orijinal yaklaşabiliriz.
5 Mart Salı günü iletişim gezegeni Merkür Balık burcunun son derecesinde
gerilemeye başlıyor. 28 Mart’a dek sürecek bu gerilemede iletişim, konuşma,
yazışma, ticari konular ve yolculuklarda birtakım stresler, yanlışlıklar ve aksilikler
oluşabilir. Balık burcunda Merkür iyi çalışmadığı için dağılmaya ve önemli detayları
gözden kaçırmaya daha meyilli olabiliriz. 6 Mart Çarşamba günü ise Balık burcunda
Yeniay doğarken Uranüs Boğa burcuna geçecek. Balık burcunda Neptün ile kavuşan
Yeniay kollektif olarak hepimizi etkileyen içinde kabullenme, fedakarlık ve kurban
olma temalarını içeren bir duruma vurgu yapabilir. Neptün ile kavuşan bir Yeniay
ruhsal açıdan çok uyandırıcı ve yenileyici de olabilir. Gene de haritalarımızda Balık
burcu nereye düşüyorsa bugünlerde o alanda ihmalci ve dağınık davranmamaya,
derli, toplu ve bilinçli olmaya gayret edelim. Aynı gün Uranüs’ün Boğa’ya geçmesi ise
2010’da Koç burcuna geçtiğinde başlayan değişimlerin yoğunlaşıp derinleşmesini
hatta köklenmesini sağlayacak. 2026’ya dek sürecek Uranüs Boğa transitinde
ekonomide, piyasalarda, fiyatlarda oluşacak ani ve beklenmedik değişikliklere adapte
olma gerekliliği olabilir. Çok uzun ve köklü alışkanlıklarımızı değiştirmemiz,
yenilememiz kaçınılmaz hale gelebilir. İlişkilerimize dair değerlerimiz bu süreçte çok
değişebilir. Belki ilişkilerde sahiplenme kavramını yeniden tanımlamamız gerekebilir.
Sanat ve mimaride, estetik konularda yepyeni tasarımlar ve açılımlar ortaya çıkabilir.
Boğa burcu toprak, tarım ve hayvancılık ile de alakalı olduğundan bu alanda da yeni
reformlar beklemek doğru olacak.
21 Mart Perşembe günü Güneş Koç burcuna geçerek bahar mevsimini başlatacak.
Zodyağın ilk burcunda Güneş yeni başlangıçları ve girişimleri destekleyecek. Balık
döneminde birtakım, bitişler ve sonlanmalar yaşadıktan sonra bu önümüzdeki bir
aylık Koç döneminde yeni bir işe, projeye veya ilişkiye başlayabiliriz. Ayrıca kendimizi
daha canlı, iyimser ve yeni girişimlere hevesli de hissedebiliriz. Ancak biraz daha
bencilce ve kendimize odaklı olabilecek tavırlara dikkat edelim. Nitekim aynı gün

Terazi burcundaki Dolunay kendi ihtiyaçlarımızla karşımızdaki kişinin ihtiyaçlarını
dengelemeyi önemli kılacak. Kendi başımıza hareket etmekle karşımızdakinin
duygusal ihtiyaçlarına hassasiyet göstermek arasında kalabiliriz. Bu bağlamda
Dolunayda Venüs ile Mars arasındaki sert açı da kimin dediği olacak çatışmasını
körükleyip inada bindirebilir. Dolunay’ın Kiron ile açısı ise bu ikilemlerin bizi kolayca
yaralamasına yol açabilir.
Ayın son günü 31 Mart’ta Mars İkizler burcuna geçerek zihinsel enerjimizi
yoğunlaştıracak. Bu süreçte daha meraklı, yerinde duramayan, hareketli ve sivri dilli
olsak da enerjimizi tek bir şeye odaklamakta zorlanıp dağıtabiliriz.