"Evlenmek istiyorum… Hiç bir ilişkim yürümüyor…"

“Bir türlü hiçbir ilişkim yürümüyor. Kısa zaman içinde ya beni bırakıp gidiyorlar ya da bir şekilde devam etmiyor ilişkilerim.”

Arayanın ilişki sorununun kaynağına bakmak üzere açtığımız aile diziminde önce bir erkekle ilişkisini araştırdık. Kendisinin yerine yerleştirilen temsilcisinin karşısına potansiyel bir erkek partner koyduk. Bir süre sonra alan bize kadının erkek bir partnerle ilgilenmediğini ve hatta erkeği görmediğini gösterdi. Kadın yönünü başka bir tarafa çevirdi…  Bir süre sonra da erkeğin beklemekten sıkılıp onu terk edip gittiğine şahitlik ettik.  Danışanın hiç beklemediği bu resim onu çok şaşırttı. Zihninde zannettiğinin aksine erkekleri görmeyen aslında kendisiydi.   

Peki nasıl oluyor da zihin bizi bu kadar yanıltabiliyor? Farkında olmadan hayatımızı bilinçdışı bu kadar etkileyebiliyor?

Arayanın alanda kafasını çevirip baktığı yön bize annesi ile sevgi ilişkisinde kesintiye uğramış bir zamanın resmini gösterdi. Annesi bir dönem yaşadığı bir kayıp sebebiyle yas tutamamıştı ve kızını bu mesele yüzünden görememişti. Annemizle olan ilişkimizdeki bağda bir sızıntı var ise ilişkilerimize yansır.

Sadece iki yetişkin insan bir araya geldiğinde sağlıklı bir ilişki kurabilirler. Geçmiş koşullanmalardan özgürleşmemiş kişiler karşılayamadıkları ihtiyaçları partnerlerinden bir beklenti olarak talep ederler veya bilinçsizce bir kurtarıcı rolü veya başka roller üstlenebilirler.

Anne ile olan ilişkimiz partnerlerimizle olan ilişkimizde oldukça yön belirleyicidir. Aile sisteminde iki ana ilişki vardır. Biri ebeveyn-çocuk arasında, diğeri erkek ve kadın arasında… Ebeveyn-çocuk arasındaki ilişki dinamiği ileride ilişki kalıbımızı belirler.

Sevgi akışı tekrardan akacak bir yön bulduğunda ilişkilerimiz de düzelir. Ebeveynlerimizden göremediğimiz ilgi ve şefkati partnerlerimizden beklediğimiz zaman bu ihtiyacı karşılayamadıkları gibi ilişkiden uzaklaşmalarına da sebep olur. Pek çok insan ilişkilerde ebeveynlerinden alamadıklarını birbirlerinde ararlar. Bu durum ilişkileri zedeler. Ebeveynlerimizle ilişkimiz bütünlediğimiz zaman sağlıklı ilişkilerimiz olur.

Seda Rodop Soran