Bert Hellinger

1925 yılında Katolik bir aileye doğmuştur. 1942 yılında askere gitmiştir. Hitler gençlik oluşumuna katılmadığı halde Almanya adına savaşmıştır. Belçika’da esir alınmış ama esir kampından kaçmayı başararak tekrar Almanya’ya dönmüştür. Bert Hellinger teoloji ve felsefe eğitimleri almıştır.  

1950’lerin başında bir Hristiyan mezhebine katılmıştır ve bu oluşum kendisini bir misyoner olarak Güney Afrika’ya gönderilmiş ve burada 16 yıl kalmıştır. Burada pek çok ritüele kalarak Zulu kabilelerinin Atalarıyla olan dinamiklerini gözlemlemiştir. Batı’daki modern insanın tam tersine tek bir Zulu üyesinin bile aile hakkında kötü bir söz söylediğine şahit olmamıştır.

1960 yılında Viyana’ya dönerek burada psikanaliz eğitimi almıştır. Daha sonra primal terapi ve transaksiyonel analiz eğitimleri almıştır. Virgina Satir’in öncülük ettiği “Aile Heykelleri” ile devam etmiştir. Aile üyelerini ilk defa odaya getirmiştir.

Çalışmasında diğer önemli bir etki Milton Erickson’un hipnoterapi yöntemi olmuştur. Ardından Gestalt terapi ve NLP yöntemleri ile çalışmıştır. Daha sonra Guntard Weber ile çalışmalarına devam etmiştir.

70 yaşında Bert Hellinger uluslararası tanınan bir terapist ve dünyada kitapları en iyi satan yazarlardan biri olmuştur.