Aile Diziliminde birey daha büyük olan bir topluluğun yani aile sisteminin bir parçasıdır. Bütünü algılamaya yönelik önyargısız bir içsel çekiliş olan fenemonolojik yaklaşımla hareket eder.  Birey sistemde diğer aile fertlerinin yaşadıkları ile kilitlenmiş olabilir ve bu da kişinin yaşamında sevginin akışına engel olup sağlık, yaratıcılık, ilişkiler, bolluk ve bereket gibi konularda tıkanıklığa yol açar..  

Temel olarak  denge, aidiyet ve düzen yasaları ile hareket eder.  Önceki nesillerde yaşanmış olan bir haksızlık veya suç sistemde sonradan gelenler tarafından dengelenme ihtiyacı oluşturur. Dışlanmış olan sisteme ait olduğunu bir sonraki nesilden bir kişinin kendisiyle özdeşleşmesi ile hatırlatır .  Hiyerarşik sıralamada düzensizlik varsa yaşam akışı bozulur.  Sevgi düzenin akışını bozan kilitlenmeler hayatımızda tıkanıklık olarak ortaya çıkar. 

Aile Dizilimi aile meseleri, sağlık, iş hayatımız, ilişkiler, para, bağımılıklar gibi konulara ışık tutarak yaşamımızda iyilişme ve farkındalık kazandırmaya aracılık eden güçlü bir çalışmadır.

Yaşama her haliyle kabul vererek EVET demeyi öğrendiğimiz bir büyüme yolculuğudur  aslında …