Aile Diziminde birey daha büyük olan bir topluluğun yani aile sisteminin bir parçasıdır.

Birey sistemde diğer aile fertlerinin yaşadıkları ile kilitlenmiş olabilir ve bu da kişinin yaşamında sevginin akışına engel olup sağlık, kariyer, yaratıcılık, ilişkiler, bereket gibi konularda tıkanıklığa yol açar..

Temel olarak  denge, aidiyet ve düzen yasaları ile hareket eder.  Önceki nesillerde yaşanmış olan bir haksızlık veya suç sistemde sonradan gelenler tarafından dengelenme ihtiyacı oluşturabilir. Dışlanmış olan sisteme ait olduğunu bir sonraki nesilden bir kişinin kendisiyle özdeşleşmesi ile hatırlatabilir .  Hiyerarşik sıralamada düzensizlik varsa yaşam akışı bozulur.  Sevgi düzeninin akışını bozan gizli kalmış aile dinamikleri yaşamda tıkanıklık olarak ortaya çıkar. 

Aile Dizimi aile meseleri, sağlık, iş hayatımız, ilişkiler, depresyon, kronik duygular, bağımılılıklar gibi konulara ışık tutarak yaşamımızda iyilişme ve farkındalık kazandırmaya aracılık eden güçlü bir çalışmadır. 

Yaşama her haliyle kabul vererek EVET demeyi öğrendiğimiz bir büyüme yolculuğudur  aslında ..

Katılım Bedeli: 650 TL +KDV