Sistemik Bağlantılar ile

Sistemik Sergileme Çalışması Eğitim Programı  2 senelik toplam 8 modülden oluşmaktadır.

Her bir modül arası 3 aydır. Her bir modül Cuma-Cumartesi ve Pazar olmak üzere 3 gündür. Toplam 24 günden oluşmaktadır.

Her modülden sonra modülü eğitimi bitirme sertifikası verilir. Eğtimi bitirme diploması Max ve Alemka Dauskardt tarafından verilmektedir. Diploma için 7 modülü bitirmek yeterlidir. 6 modül 2 workshop olarak ta bitirilebilir.  Ancak 6 eğitim modülü bitirmek gereklidir. 

 Kendi ile derinleşmek isteyenler ve dizim uygulayıcısı yolunda ilerleyenler için uygundur. 

Eğitmenlerimiz Max ve Alemka Dauskardt'tır. Her modüle ikisi birlikte veya ayrı olarak katılabilirler.


1.Bölüm İzle


2.Bölüm İzle


3.Bölüm İzle

 

MAX DAUSKARDT

Konstelasyon Uygulayıcısı


Max Dauskardt Bert Hellinger ve Avrupa, İsrail, ABD, Asya ve Avustralya’da öncü uluslararası eğitmenlerden kapsamlı eğitimler almıştır. Max, pek çok yıldır, bireysel seanslar ve konstelasyon atölyeleri yönetmektedir. Avustralya’da çeşitli şehirlerde, Yeni Zelanda, ABD ve Almanya’da konstelasyon atölyeleri yönetmiştir.

Max’ın tarzı, diğer kültürler hakkında birinci elden bilgisi ve çeşitli deneyimleriyle zenginleşmiştir.

Max’ın konstelasyon çalışmasına olan bağlılığı, onun sürekli devam eden kapsamlı eğitimi ve temel uluslararası konstelasyon etkinliklerine katılımı aracılığıyla yansıtılır. Max, ayrıca Avustralya’da olduğu gibi Avrupa’da da başkaları için eğitim fırsatları oluşturmakta vesile olmaktadır.

Max, “Bilen Alan” adlı Uluslararası Konstelasyonlar Dergisine düzenli olarak katkıda bulunmaktadır ve özellikle Konstelasyon Çalışmasına ilgilerinden dolayı kuantum fiziği olgusunu keşfetmek ile ilgilenmektedir.

2016-2019 Uluslararası Sistemik Konstelasyon Birliği – ISCA’nın başkanlığını yapmıştır.

 

Alemka Dauskardt

Alemka, Avrupa ve Avustralya'da Psikoloji dalında yüksek lisans dereceleri olan bir psikologdur. Örgüt psikolojisi, ilişki danışmanlığı, Gestalt terapi ve Sistemik Konstelasyon Çalışmalarında uzmanlık eğitimleri bulunmaktadır. Çalışmalarında, danışanın spesifik ihtiyacına göre birçok farklı teorik çerçeveden faydalanmaktadır. Aile ve organizsyonel sistemlere uygulanan bireysel ve grup terapilerinde, kültürler arası çalışmalarda deneyimlidir.

Sistemik Konstelasyon Çalışmasıyla ilk kez 1995’te tanıştı ve özel ve profesyonel hayatının tüm alanlarında ondan ilham aldı. Alemka, Sistemik Konstelasyon Çalışması’nın kurucusu Bert Hellinger’den ve bu çalışmanın diğer önde gelen uygulayıcıları olan J. Hemming, J. Schneider, G. Weber, A. mahr G. Baxa, H. ve I. Kutschera Beaumont’tan kapsamlı eğitimler aldı. Yıllardır, bu çalışmayı figürler ile bireyse terapilerde de kullanmaktadır. Eşi Max ile birlikte, bireysel seansların yanında grup çalışmaları kolaylaştırmakta ve eğitimler sunmaktadır.

Alemka’nın Konstelasyon Çalışması için tutkusu, onun kolaylaştırıcılığında, Hellinger’in çalışmalarını Hırvatça’ya çevirmesinde yansıdığı gibi, “The Knowing Field” (Bilen Alan) adlı Uluslararası Konstelasyonlar Dergisine katkılarında da görülmektedir.

Alemka, Uluslararası Sistemik Konstelasyonlar Birliği olan ISCA üyesidir.

Her modülün sonunda katılım sertifikası ve programın sonunda ISCA kıdemli üyeleri Max ve Alemka Dauskardt tarafından bitirme diploması verilecektir.

PROGRAM

Modül 1:

Sistemik Sergileme Eğitim Programı’nın 1. MODÜL’ü aşağıdaki konuları kapsandığı üç günlük çalışmadan oluşur:

SERGİLEME YÖNTEMİNİN TEMEL İLKELERİ:

Fenomonoloji, Onun ne olduğunu tanıma, kabul etme

Saygı: Kişinin kendi çemberinde kalması.

Kaynak ve Çözülme odaklı

Bilen Alan’dan gelen bilgiyi kullanmak

Gizem &niyetsizlik

En üst düzey şefkat: yardım etmemeye çalışmak

BAŞLANGIÇ AŞAMALARI:

Arayan ile “ahenk” içinde olmak

Görüşme, Aile geçmişi, Bir aile ağacının oluşturulması

Sorulacak sorular, Faydalı ve Faydasız gerçekler

Aranacak ortak kalıplar

Bir sergiyi yapmak ya da yapmamak

Ne (hangi sistem) ile başlamalı

 

SEVGİNİN DÜZENLERİ

Sevgi için ne gereklidir

Kör Sevgi – Aydınlaşmış Sevgi

Verme ve alma dengesi

Erkek – Kadın, ebeveyn-çocuk ilişkisi, aileler

Karışık aileler, çocuksuz çiftler

 

Modül 2

Sistemik Sergileme Eğitim Programı’nın 2. MODÜL’ü aşağıdaki konuları kapsandığı üç günlük çalışmadan oluşur:

 

1. Modüle Değinme ve ayrıca:

 

SERGİLEME YÖNTEMİNİN TEMEL PRENSİPLERİ:

Fenomonoloji; ne olduğunu tanımak, kabul etmek

Saygı: Kişinin kendi çemberinde kalması.

Kaynak ve Çözülme odaklı

Bilen Alan’dan gelen bilgiyi kullanmak

Gizem&niyetsizlik

En üst düzey şefkat: yardım etmemeye çalışmak

 

BAŞLANGIÇ AŞAMALARI:

Arayan ile “ahenk” içinde olmak

Görüşme, Aile geçmişi, Bir aile ağacının oluşturulması

Sorulacak sorular, Faydalı ve Faydasız gerçekler

Aranacak ortak kalıplar

Bir sergiyi yapmak ya da yapmamak

Ne (hangi sistem) ile başlamalı

 

AİLE SERGİLERİNİN TEORİK TEMELLERİ

İlişkilerin doğal yasaları (“Sevginin Düzenleri”) özellikle ebeveyn-çocuk ilişkisi ve çift ilişkileri

 

BAĞLANMA VE AİDİYET: işleyişler ve Vicdan türleri

 

TRAVMA: Kişisel ya da bir ya da birkaç nesil boyunca aktarılan, aynı zamanda savaş gibi kolektif travmanın savaş sonrası etkileri

 

BİR SERGİNİN ENERJİSİNİ OKUMAK

Bir serginin orta aşamaları, ortak kalıplar, temsilcilerden gelen geribildirimleri ele alış, müdahaleler ya da serbest hareket.

 

İYİLEŞTİREN KELİMELER & RİTÜELLER:

Dili seçmek, Doğrucümleyi bulmak, Arayanın direnciyle çalışmak, Doğru anı seçmek, Bir arayanın enerjisini gözlemlemek.

Modül 3

Sistemik Sergileme Eğitim Programı’nın 3. MODÜL’ü aşağıdaki konuları kapsandığı üç günlük çalışmadan oluşur:

 

Bir Önceki 1 + 2. Modüllere Değinme:

 

SERGİLEME YÖNTEMİNİN TEMEL İLKELERİ:

Fenomonolojik yaklaşım; ne olduğunu tanımak

Saygı: Kişinin kendi çemberinde kalması.

Bilen Alan’dan gelen bilgiyi kullanmak

Gizemin muhteşemliğinde &niyetsizlik

En üst şefkat: yardım etmemeye çalışmak

 

BAŞLANGIÇ AŞAMALARI:

Arayan ile ahenk içinde olmak

Görüşme, aile geçmişi, bir aile ağacının oluşturulması

Nesiller arası kalıpları tanımak

Bir sergiyi yapmak ya da yapmamak

Bir sergiye başlamak için gerekli olan öğeler

 

AİDİYET İHTİYACI: Vicdanın işleyişleri

 

ORTAK DİNAMİKLER:

Dışlama, ebeveynleşme, ebeveynlere karşı öfke, yaşamı reddetme, ölüme çekilme, gizli sadakatler.

 

ÖLÜLERLE ÇALIŞMA:

Atalarımızı takdir etmek

‘Ölüm’ ile Çalışmak

 

BİR SERGİNİN ENERJİSİNİN FARKINDALIĞI

Arayanın enerjisiyle ahenk içinde olmak

Temsilcilerin ifadelerinden ortaya çıkan bilgiler

Müdahaleler ya da serbest hareket

 

KOLAYLAŞTIRICININ DURUŞU:

İçsel hazırlık, ‘boş merkez’ – oraya nasıl ulaşmalı

Ruhsal çerçevenin farkındalığı

İfade edilen bilgilerdeki korkuyu ve diğer engelleri nasıl ele almalı

 

Modül 4

Sistemik Sergileme Eğitim Programı’nın 4. MODÜL’ü aşağıdaki konuların kapsandığı üç günlük çalışmadan oluşur:

 

BİR ÖNCEKİ MODÜLLERE DEĞİNME

 

BİR SERGİNİN ENERJİSİNİ OKUMA

Ortak kalıplar, temsilcilerden gelen bilgileri ele alış, müdahaleler ya da serbest hareket.

 

ORTA AŞAMALAR

Buradaki mesele ne? Enerjiyi hissetmek, hipotezi test etmek, temsilci sayısı, temsilcilerle ilgilenmek, zor temsilleri ele alış, yer değiştirme, rolden çıkma, bir sergiyi bitirme, sistemden izin.

 

GÖZLEMLENEN ORTAK DİNAMİKLER

Dışlama, ebeveynleşme, ebeveynlere karşı öfke, yaşamı reddetme, ölüme çekilme, gizli sadakatler, kefaret.

 

DENGEYİ TELAFİ ETMENİN YOLLARI

Dahil etme, bilinçdışı sadakatlere ışık tutmak, her neyse görmek ve kabul etmek, erişme hareketini tamamlamak, bir sisteme düzen getirmek, kolaylaştırıcı tarafından mekânsal/fiziksel değişimler, netleştirme ve adlandırma

 

İYİLEŞTİREN KELİMELER & RİTÜELLER

Dili seçmek, Doğrucümleyi bulmak, Arayanın direnciyle çalışmak, Doğru anı seçmek, Bir arayanın enerjisini gözlemlemek.

 

HİSLERİN KATEGORİLERİ

Farklı his türlerini nasıl tanırız, hangi hislerle çalışırız, hangileriyle çalışmayız?

 

Modül 5

Sistemik Sergileme Eğitim Programı’nın 5. MODÜL’ü aşağıdaki konuların kapsandığı üç günlük çalışmadan oluşur.

 

Modül 1-2-3-4’e değinmek ve ayrıca:

 

SERGİLEME YÖNTEMİNİN TEMEL İLKELERİ:

 

İLK AŞAMALAR:

 

ORTAK DİNAMİKLER:

Dışlama, ebeveynleşme, ebeveynlere karşı öfke, yaşamı reddetme, ölüme çekilme, gizli sadakatler.

 

ÖLÜYLE ÇALIŞMA:

Atalarımızı takdir etmek

‘Ölüm’ ile çalışmak

 

BİR SERGİNİN ENERJİSİNİN FARKINDALIĞI:

Arayanın enerjisiyle ahenk içinde olmak

Temsilcilerin ifadelerinden ortaya çıkan bilgiler

Müdahaleler ya da serbest hareket

 

KOLAYLAŞTIRICININ DURUŞU:

İçsel hazırlık, ‘boş merkez’ – oraya nasıl ulaşmalı

Ruhsal çerçevenin farkındalığı

İfade edilen bilgilerde korkuyu ve diğer engelleri nasıl ele almalı

 

AİLE SERGİLERİNİN TEORİK TEMELLERİ

Ailede ve uluslarda ilişkilerin doğal/sistemik yasaları (“Sevginin Düzenleri”)

 

BAĞLANMA VE AİDİYET

İşleyişler ve Vicdan türleri

 

SİSTEMİK SEBEPLER VE SAVAŞLARIN SONUÇLARI:

Kurbanlar ve failler. Uzlaşma için hangi sistemik koşullar gereklidir.

 

TRAVMA: Bir ya da birkaç nesil boyunca aktarılmış olan ya da kişisel travmalar, ayıca savaş gibi kollektif travmanın artçıl etkileri

Modül 6:

Modül 1-5 arası tekrar bir gözden geçirme

Travma: Savaş gibi kollektif travmaların sonraki etkilerine bakmak

Gruplarla Çalışmak

Bireysel konstelasyon açmak

Yapısal Konstelasyonlar, soyut elementlerle çalışmak,

Çiftlerle Çalışmak

Kürtajlar, prematüre ölüm, intihar, depresyon, risk davranışları, ensest, bağımlılıklar, yeme bozuklukları,  evlat edinme

Modül 7

Diğer modülleri gözden geçirmek

Ölmüş olanla Çalışmak

Atalarla çalışmak, yaşayan ve ölenler için temsilcileri atamak. Ölmüş olanlarla çalışmak.

Konstelasyonun aşamalarını çözmek

Dengeyi tekrar sağlamak. Dışlananın içeri alınması.Sisteme bir düzen getirmek. Ayrılmış olanı birleştirme.Tekrar biraraya getiren  sevgiyi bulma.Şifa ritüelleri.Çözümleme cümleleri. Eril&Dişil enerjilerle bağlantı. Huzurdaki ruhun enerjisi. Çözülmelerin fiziksel bedensel olarak tezahürü. Bir konstelasyon sürecini ne zaman bitireceğine karar vermek. Konstelasyonun etkileri. İçgörüleri entegre etmek. Sonraki bakım.

Ruhun Hareketleri:

Klasik ve Yeni Aile dizimleri. Ruhsal aklın harketleri.

Kurumsal (Organizasyonel)  Konstelasyonlar:

Aile Dizimleri ile benzerlikleri ve farklılıkları.

Belirsiz kurumsal (organizasyonel) yapıları, belirsiz roller ve iş tanımlarını, yetersiz iletişim ve koordinasyonunu,liderlik meseleleri ve gelecek yönlerini araştıran kurumsal dizimler. İi yaşanntısı  için konstelasyonlar. Kariyer kararları:iş değişikliği, işe yansıtılan kişisel örüntüler.

Modül 8

Diğer modülleri gözden geçirmek

Kolaylaştırıcının Duruşu

İçsel Hazırlık

Boşluk merkezi- Buraya nasıl gelinir?

Ruhsal çerçeve

Korku ve bilginin diğer düşmanları ile başetmek

Ruhun karanlık gecesi

Yardım Etmenin Düzenleri

Aheng içinde yardım etmek

Konstelasyon çalışmasında benliğin rolü:

Kişisel farkındalık, ben-cilmama , kendine iyi bakma

Günlük yaşamımıza bu çalışmanın yeri

Diğer Konular:

Kolaylaştırıcı olmaya ne zaman hazır olurum?

Etik sorular

Profesyonel sadakat: Farklı profesyonel referans gruplarına ait olmak

Çalışmayı tanıtmak ve yaymak

Tepki ve çatışma durumları ile başetmek

Konstelasyon Toplulukları ve  Birliği

Uygulama Alanları

Devam eden eğitim&destek için kaynaklar

UYARI: İşbu websitesi içerisinde yer alan herhangi bir bilgi ya da merkezimizde yapılan hiçbir çalışma tedavi amacı taşımamak olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışınız.