TİBET REIKI (BIOENERJİ) ŞİFASI

Tanım

İnsan bedeni, optimum ve enerji dolu bir halde kalmak içim sağlıklı olmak ya da sağlığını kazanmak için büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak, zihnimizdeki ve bedenimizdeki denge bozulduğu zaman, daha kolayca hasta olabiliriz. Hastalıktan, yaralanmadan ya da stresten iyileşmek, sağlıklı ve sağlam bir hale ulaşmaya şifa (iyileşme) denir. Bütüncül Şifa ve İnanç Şifası gibi alternatif şifa yöntemleri alanında, flora ve fauna kullanarak sağlık yeniden eski haline gelebilir. Bu alternatif yöntemlerin ortak amacı, bireye ve bir bütün olarak topluma ruhsal, zihinsel ve fiziksel sağlık getirmektir.

Tibet Reiki Bioenerji Şifası, bir kişiyi iyileştirmek için kullanılan alternative şifa yöntemleri arasındaki ana sistemlerden biridir. Bu yöntemde, “şifacı” evrensel yaşam enerjisine kanallık eder ve ellerini bedenin hasta olan kısmına yerleştirerek enerjiyi “danışana”ya elleri aracılığıyla gönderir. Danışmanlık ve olumlu motivasyon konuşmaları da böylesine bir şifa sisteminin bir parçasıdır.

Hepimizin içindeki enerji merkezleri kilitli durumdadır, ancak aktive edildikleri ve evrensel yaşam gücüyle birlikte kullanıldığında, bize geniş bir enerji, bilgelik ve mutluluk kaynağına erişim verir.

Bu sistem, modern hayata uyarlanan kadim yöntem ve uygulamalara dayanır. Her bir bireyin eşsizliğini ve çekirdek düzeyde birliğin kabul eder. Bioenerji Şifasının, özellikle bedenin enerji merkezlerine odaklanan özel bir formuna Tibet Reikisi denir. Tibet Reikisi, kişinin aurasındaki yaşam gücünün gelişmesine yardımcı olan özel kutsal semboller ile çalışır. Özellikle, uzun zaman boyunca çözümlenmemiş derinlerdeki duygusal konuların çözümlenmesinde faydalıdır.

Atölye

Hedef:

Sağlıklı bir beden, zihin ve ruh büyük bir zeka haline ulaşabilir. Bunu akılda tutarak, öncelikle sağlıklı bir beden ve zihin edinmeye odaklanırız. Katılımcılar, çeşitli şifa konuları hakkında bilgi sahibi olacaklar. Doğanın ve onun değişik öğelerinin şifa sürecinde oynadıkları rolleri, kişinin kendini iyileştirme becerisini geliştiren şifa türleri ve tekniklerini öğrenecekler. Şifa sürecini deneyimlemeleri ve anlamaları için katılımcılara ayrıca küçük şifa seansları verilecektir.

Konular

  • Şifa türleri: Farklı şifa türleri ve nasıl çalıştıkları hakkında tartışma
  • Şifanın öğeleri: Şifa süreci içindeki çeşitli öğeler hakkında tartışma
  • Şifa süreci: Şifa teknikleri ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili detaylı tartışma
  • Uygulama

 

Süre: 12 saat

 

 

 

 

Kişisel Şifa Seansları

Değerlendirme

Öncelikle, şifacı ve danışan arasında detaylı bir dialog olur. Bu konuşma, danışanın karşı karşıya olduğu mevcut konu/problemi şifacının değerlendirmesine yardımcı olur. Danışanın hayata karşı olumlu bir bakış edinmesi ve kaygılanmak yerine problemi çözmeye odaklanması için onun motive olmasında yardımcı olur. Bu kısım, “Şifa” sürecini başlatır.

 

Şifa

Şifa kısmında, şifacı, evrensel yaşam enerjisinin danışanın bedenine akması için bir aracı olur. Bu süreç, evrensel yaşam enerjisi titreşimlerinin şifalanmakta olan danışana geçmesine, ona huzur ve rahatlama getirmesine yardım eder.

Soru&Cevap

Bu oturumu, Soru Cevap ve Tartışma oturumu takip eder, danışan konusunu tartışır ve Şifacıdan danışmanlık alır.