STRES YÖNETİMİ

Her birimiz, bu hızla ilerleyen bilgi çağında, ‘Stres’ tarafından enerjimizin boşaldığını hissediyoruz ve bu negatif etkiyi nötürlemek ve zihnimizi ve bedenimizi pozitif enerjiyle ve hayatın canlılığıyla doldurmak için kendimize uygun bir yol arıyoruz.

Yine de, bu Stres problemini gerçekten çözmek için, onun gerçekten ne olduğunu anlamamız gerekir. Stres, belirli durumlara, insanlara, olaylara ve hatta zihnimizdeki düşünce süreçlerine tepkimiz tarafından yaratılan bir histir. Bu, bütün kişiliğimizin dışsal bir uyarana dayanması ve bütün bedenimizi işlevde ve normal tutması için çaba gösterme şeklidir.

Stres tetikleyen bu olaylara stresörler denir ve bir dizi durumu kapsarlar – dışsal bir fiziksel tehlikeden tutun ofiste sunum yapmaya ya da en zorlandığınız konundan sınava girmeye kadar.

İnsan bedeni, bu etkiyi nötrleştirmek adına enzimler üretmek için kendi sinir sistemini aktive ederek strese tepki verir. Tüm bu fiziksel değişimler kişiyi anın baskısını ele almak için hızlı ve etkili bir şekilde tepki vermeye hazırlar. Yine de bütün beden sisteminin tam dengeli ve huzurlu bir hal kazanmak için kendini ‘düzgün bir şekilde resetleme’ye ihtiyacı vardır ve burada da Stres Yönetimi devreye girer.
 

Stres Yönetimi, hayatımızda stresin doğru kaynaklarını tanımlayarak, onların etkisini kabul ederek ve stres sebebini nötrleştirme yolları arayarak başlar. İlk amaç, stresi kontrol altına getirmektir ve sonra aşamalı bir şekilde tamamen çalışarak onu nötrleştirmektir.

Bizim atölyemiz, Meditasyon ve Nefes egzersizlerinin kullanımıyla stresin etkisini nötrleştirmeye odaklanmıştır, stresi hükümsüz kılmak ve yaşam ruhunu yeniden kazanmak için katılımcılara pratik ve etkili yöntemler tanıtılacaktır.

Her birimizin aktif katılımını ve sağlıklı gelişimini dört gözle bekliyoruz.

Saygılar