Yuuka & Strong Wings Gokhan - SOUL GATHERİNG Ses ile Şifa Çemberi:

Ruhlar Toplantısı - Soul Gathering adını verdiğimiz bu ses ile şifa çemberini, ruh eşim, şifacı Yuuka ile 2012 yılında Japonya'da sunmaya başladık. Ses ile şifayı bazen tek başımıza, çoğunlukla birlikte, bazen de başka şifacılarla ortaklaşa, Türkiye, Japonya, Tayland, Brezilya, Meksika ve Amerika'da sunmamız kısmet oldu. Zaman içinde, bilincimizle paralel olarak evrimleşen bu çalışma bu günkü evrensel, şamanik halini aldı.

Yaptığımız iş, şaman davulları, rattle, tibet çanakları, zil gibi enstrümanları, sesimizle birlikte tüm bedenimizi kutsal ruhlara teslim edip, akana kanallık etmek. Akış söyletiyorsa söylemek, dansettiriyorsa dansetmek...

Katılımcılar da bu akışa nasıl teslim olmaları icap ediyorsa öyle olur; dansedebilir, uzanabilir, dilediğince ses çıkartabilir, hareket edebilir, kahkaha atabilir, sessizce oturabilir, ağlayabilir vs.

Aktaracağımız seslerin kimi, varlığınızdaki karanlık duygu ve düşüncelerin size geri yansıması olacaktır. (Korkular, endişeler, şüpheler, kırgınlıklar vs.)

Kimi sesler ise, size en yüksek ışığınızın bir aynadan yansıtılması olacaktır.

Akışı belirleyen, yönlendiren, kanallığını yaptığımız kutsal ruhlardır.

Varlığı, ruhu, dünyasal ve evrensel misyonumuzu anlamaya yaklaştıkça teslimiyetteki yumuşaklığımız ve şeffaflığımız artarken, kanallığımızla akan ışığın gücü yükseliyor.

Aramızda olması gereken bir enerji alışverişine ruh seviyesinde karar verildiyse, geleceksinizdir.
Buluşmamız bütünün hayrına olsun.
Ve öyledir, şükürler olsun.