İLAHİ KAYNAKLA BAĞLANTI - Connection to Source


Tepe çakraları merkezdeki kristallere hizalı şekilde yatarken (Tepeden baksak bir çiçek formu gibi) yaşam çiçeğinin enerjisiyle ışık dilleriyle tüm zamanlarda, hayatlarda Kaynak’la olan bağlantıyı zayıflatan, kesen, manipüle edenler şifalanacak ve yeniden temiz, güçlü bir bağlantı tesis edilecek.