Doğu’nunGizemi, Mistik Kundalini Meditasyonu

Göksel İtişimileZihinselDenge

 

Doğu’nun Gizemi Mistik Kundalini MeditasyonTekniği, geniş yelpazesi ile sunduğu uygulamalarıyla, hızlı biçimde yaşamyolculuğumuzun amaçlarını hatırlamamızı sağlar.  Bu yolculuk gökyüzü ve yerküre bağlantısı ile içsel ve dışsal bağlantının en keyifl ihaliyledönüştürmenin yolculuklarından biridir de.Yolculuğumuzdaki her birdeneyim evrensel bilgeliğimize uyumlanmamızı gerçekleştirirken, Ruhun bilincini, sonsuz yaratıcılığını bağlantısını kurduğu teknik uygulamalarla gerçekleştirir.

Göksel iletişim Meditasyonu, üstgövde vekolhareketlerine mudra vemantraların eklenerek, nefes koordinasyonun sağlandığı en önemli zihinsel ve enerjialanlarınıdengeleyici meditasyon tekniklerinden biridir.

Göksel İletişim Meditasyonu’nun faydaları

  • Lenfsisteminicanlandırır
  • Kandolaşımsisteminihareketlendirir
  • Beyinsağ – sol yarıkürelerinidengeler
  • Elektromanyetikalanınadoğalmasajsağlayarakrahatlatır
  • Zihinselveduygusaldenge, psikolojikrahatlamasağlar.
  • Yaşlılar, hamilelerveçocuklariçin ideal meditasyonuygulamasıdır.
  • Mantra ve mudra kullanımıilebeyinorganırahatlar

Mudra :Parmakmühür’üolarakbiline nmudralar, parmak ve ellerin mistik duruşu ile, fiziksel olarak aldığı şekillerin biyolojik ve enerjeti ketkilerini, nefes ve göz pozisyonlarıyla etkin hale getiren kilitlerdir.

Doğu’nun Gizemi,  Mistik Kundalini Meditasyonu Göksel İletişim ileZihinsel Denge uygulamasında

Basit 5 parmak mudrayı inceleyerek, 45 dakika’lık Zihinsel DengeSağlayan Göksel İletişim Meditasyonu gerçekleşicektir.

Çalışmaya katılırken lütfen rahatkıyafetler ve hafif tok bir mide ilegeliniz.