SESİN BİR ŞİFA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMA PRENSİBİNİ BİR METAFORLA ANLATMAYI DENERSEK:

Vücudumuzumuhteşem bir orkestra olarak hayal edebiliriz. Her organımızdiğerleri ile harika bir uyum içinde , her hücre birbirleriyle  ahenkle titreşmektedir. Sağlıklı vücudun kendine has mükemmel bir melodisi vardır. Yaşamlarımızda oluşan travmaların sonucunda bedenlerimizin belli alanlarında blokajlar oluşmaya başlar ve bu da adeta, orkestradaki bazı müzisyenlerin notalarını kaybetmesine benzer. Bunun sonucunda tüm beden etkilenerek fiziksel, zihinsel veya duygusal rahatsızlıklar oluşabilir.

“Ses şifası” ile uyumsuz titresen bir bedene doğru frekansları uygulayarak , onun tekrardan sağlıklı ve uyumlu sekilde titreşmesini sağlayabiliriz. Bu frekansları da  çakralar , akupunktur noktaları ve bedenselolmayan olağanüstü kanalların üzerinde kullanarak vücudumuza uygulayabiliyoruz.

İnsanlarda bulunan 8 adet ‘BEDENSEL OLMAYAN OLAĞANÜSTÜ KANALLAR’ (Non somatic extraordinary vessels ), göklerden inen yang (eril-pozitif) güçler ile dünyadan yükselen yin (dişil-negatif) güçlerin arasındaki dansın oluşturduğu en temel , en eski hareket alanlarıdır. Bu kanallar ,mikrokozmik alana sahip biz insanların , makrokozmik primordiyal alanlarla etkileşime girmemizi ve onları tecrübe etmemizi sağlarlar. Bütün temel enerjisel fonksiyonlarımız bu alanlarda tezahür eder. Bizlerin , dünya ile , kendimizle  ve bütünle ( Kozmik bilinçle ) olan fiziksel , duygusal ve zihinsel etkileşimimizi sağlarlar.

Bu kanalların durumu ,sahip olduğumuz fiziksel veya psikolojik rahatsızlıklarımızda , tekrarlayan olumsuz kalıplarımızda , bazı bedensel özelliklerimiz , yürüyüş şeklimiz , nabzımız , uyku durumu ve hatta rüyalarımızda kendini gösterir.

Bu sekiz adet kanalı, adeta tek taraflı nehirler gibi olan akupunktur meridyenlerinin bağlı olduğu büyük denizler gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla belli akupunktur noktalarından bu kanallara giriş sağlanabilmektedir.

Ses frekansları , tibet çanakları , masaj ve enerjisel şifa yöntemleri , kanalların vücut üzerinde takip ettiği yol veya kanalların bağlantılı olduğu akupunktur noktaları vasıtasıyla , gerekli kanallara uygulanarak , tekrar dengeye gelmeleri sağlanabilir.

DIŞA VURUMCU SANAT KOÇLUĞU: En etkin şifalanma yöntemi gelen farkındalığı beş duyu ile kabullendiğimizde gerçekleşir. Bu farkındalığı en güçlü aktifleştiren araçlardan biri kuşkusuz sanattır. Sanatı kullanarak bilinç altımızın bizden dahi saklı tuttuğu ama kayıttaki tüm bilgileri dışa vurup somut bir şekilde deneyimleriz.

NEFES TEKNİKLERİ de ,  bu şifayı derinleştirmek, etkisini arttırmak ve  devamlılığını sağlamak için kullanılabilecek en doğal ve en etkin yöntemdir. Ses frekansları ve nefes teknikleri birlikte kullanıldığında, bilinçaltımızla , yüksek benliğimizle ve hatta kozmik bilinçle olan bağlantımızı derinleştirir ve güçlendirir

TÜM YAPILACAK ÇALIŞMALARDA DIŞAVURUMCU SANAT-SES-MEDİTASYON-BEDEN BİLGELİĞİ TEKNİKLERİ NEFES FARKINDALIĞIYLA KULLANILACAKTIR. 

TANITIM GÜNÜ TARİH:06 Ocak Pazar

Saat:14.00-15.30

Katılım ücretsizdir. Kayıt gereklidir kayıt için 0 212 296 00 08'i aramanızı rica ederiz. Yerimiz sınırlıdır.

1.    SEANS: Gölge taraflarımızın keşfi ve kabulü üzerinde holistik çalışma..

*Kronik rahatsızlar ve tekrarlayan ataklar

*Chong ve yang-wei meridyeni üzerinde dengeleme

 

                           İçerik: Ben kimim?

                                     Gölge yanlarımız

                                      Kısırdöngüsel yansımalarımız   

                                      Kimlik kayıtlarımız

Kayıt için 0 212 296 00 08'i aramanızı rica ederiz. TARİH BELİRLENECEKTİR.

HER BİR SEANS SÜRESİ MİNİMUM 4 SAATTİR. KONTENJAN MAKSİMUM 12 KİŞİDİR.

1.         SEANS: Kök çakra bilgisi; Kök çakrayı içeren konular ve duygularda holistik çalışma, (Ocak 2019'da düzenlenecektir)

*omurga problemleri ,siyatik ve  fıtık

*İdrar yolları

*Böbrek,kemik,kan,ilik ve deri problemleri

*hemoroid

*Du ve yang-qiao meridyenleri

 

                          İçerik:Dünya ile bağlantı               

                                     Yaşam gücümüz

                                      İçsel çocuğumuz

                                      Arzu ve hayallerimiz

2.       SEANS: Cinsel çakra bilgisi; Cinsel çakrayı içeren konular ve duygularda holistik çalışma,

*cinsel problemler

*rahim ve göğüs rahatsızlıkları

* bağırsak  ve lenf problemleri

*Bel problemleri

*Ren ve yin qiao

 

                          İçerik: 7-14 yaş blokajlarımız

                                       Cinsel hayatımız

                                       Eril ve dişil dengemiz

                                       Fiziksel yaratıcılığımız

3.       SEANS: Solar pleksus bilgisi; 3. Çakrayı içeren konu ve duygularda holistik çalışma,

*mide, pankreas, safra,dalak kesesi,karaciğer ve lenf problemleri

*enfeksiyonlar ve bağışıklık

*sindirim sistemi

*alt sırt

*Yin wei ve dai meridyenleri

 

                             İçerik: 14-21 yaş blokajlarımız

                                        Dış dünya ile ilişkilerimiz

                                        Öfke ve kızgınlık duygumuz

                                         irade

                                         Kariyer(hayat amacı)

 

4.       SEANS: Kalp çakra bilgisi; 4. Çakrayı içeren konu ve duygularda holistik çalışma,

*kalp ve akciğer rahatsızlıkları

*Dolaşım ve bağışıklık sistemi

* Göğüs rahatsılıkları

*panik atak

*Üst sırt problemleri

*chong ve yin wei- meridyenleri

*

                                İçerik: Tüm ilişkilerde sevgi alma ve verme dengesi

                                           Şefkat ve Empati

                                           Hüzün

                                            Bırakma ve teslimiyet

                                           Dünya Ana ile bağlantımız

 

5.       SEANS: Boğaz çakra bilgisi; 5. Çakrayı içeren konu ve duygularda holistik çalışma,

                               İçerik: Kendi yaşam gerçeğinin sözel ve duyusal ifadesi

*tiroid problemleri

*diş,çene bölgesi ve boğaz

* grip ,sinüzit,bronşit ve üst ciğer

*Yemek ve nefes borusu

*boyun ve omuz problemleri

*yang wei , yin wei  ve ren

                                           Kabullenme

                                           Affetme

                                          Yaratım gücü

                                          İçsel bilgeliğimiz ile buluşma

*Epifiz bezi,hormon salgısı ve metabolizma problemleri

*göz, kulak rahatsızlıkları

*beyin,beyincik ve sinir sistemi rahatsızlıkları

* du ve ren meridyenleri

 

 6. SEANS:  3.Göz çakra bilgisi; 6. Çakrayı içeren konu ve duygularda holistik çalışma,

                                        

                                             İçerik: Egomuzun farkındalığı

                                                     İlham, esinlenme ve rüya farkındalığıı

                                                     Pisişik güçlerimiz

                                                     Yüksekbenlik ile bağlantı

 

7.SEANS: Taç çakra bilgisi; 7.Çakrayı içeren konu ve duygularda holistik çalışma,

*Epilepsi

*hipofiz bezi ve endokrin sistem

*sağ ve sol lobların dengesi

*sinirsistemi ve beyin

*MS

*yin qiao-yang qiao meridyenleri

 

                                          İçerik:  Evrenle olan kozmik bağlantı ve uyum

                                                      Bütünlük anlayışı