"Kişi, aile sisteminde bulunan önceki bir aile bireyinin kaderini bilinçdışı bir şekilde yüklenip yaşadığı zaman dolanıklık olmuş olur." – Bert Hellinger

Bu çalışma, nesiller boyunca farkında olmadan taşıdığımız davranış kalıpları ve dolanıklıkları ortaya çıkartarak sağlıklı bir farkındalığa dönüşmesine aracılık eder. Sağlanan bu farkındalık ve içgörü ile kişi yaşamını daha bilinçli bir şekilde ifade ederek kendi yaşam fırsatlarına doğru ilerleme şansı elde eder.

Birey, sistemdeki diğer aile bireylerinin yaşadıkları ile kilitlenmiş olabilir ve bu da kişinin yaşamında sevginin akışına engel olup aile meseleleri, sağlık, kariyer, yaratıcılık, ilişkiler, bolluk ve bereket gibi konularda tıkanıklığa yol açar…

Çalışmada sevgi düzeninin akışını bozan gizli kalmış aile dinamikleri ortaya çıkar ve her katılımcı kendi aile şartlanmalarını anlama ve tecrübe etme şansına sahip olarak özgürleşme yaşar. Aynı zamanda diğer dizimleri izleyerek ve başkalarının dizimlerinde temsilci olarak da derin bir farkındalık kazanır.

Aile Dizimi aile meseleleri sağlık, iş hayatı, ilişkiler, maddi konular, kişinin hayatında tıkanık hissettiği bir alan, kronik duygular, bağımlılıklar gibi konulara ışık tutarak iyileşme ve farkındalık kazandırmaya aracılık eden güçlü bir çalışmadır. 

Yaşama her haliyle kabul vererek EVET demeyi öğrendiğimiz bir büyüme yolculuğudur aslında…

Süre:1,5 saat

Temsilci ile birlikte bireysel seans: 850 TL + KDV