Seda Rodop Soran ile Dolunay, Kışdönümü ve Yeniyıl Şifa Çemberi