Tufan Güven, finans sektörü, hedge-fon yönetimi geçmişine sahip. Türkiye’nin ilk Biyontolojisti (biofoton terapisi – http://www.biyontoloji.com), araştırmacı, yazar, organizatör, profesyönel DJ. Kutsal geometri, altın oran, fraktal alan bilimi, kuantum fiziği, holografik evren, ezoterik ve okült öğretiler, simya, transhümanizm, imgeleme, alternatif terapiler, antropozofi ve toplum mühendisliği konularında araştırmacı. İnsanlığın, modern toplumun ve sosyo-ekonomik yapıların temel problemlerini gözlemleyerek, fraktal alan bilimini, mevcut problemleri çözümleyebilecek şekilde hayatımıza nasıl entegre edebileceğimizi paylaşmaktadır. Fraktal alan bilimi, kutsal geometri, holografik evren ve simya konularında eğitimler vermektedir. Organizatör olarak, yurt içinde ve yurt dışında spiritüelite ve bilim bazlı etkinlikler düzenlemektedir. Yurtdışındaki bir çok hocayı, şifacıyı ve şifa modellerini Türkiye’ye ilk kez getirmiştir (Biyontoloji bunlardan bir tanesi).

 

www.biyontoloji.com - www.fraktalalan.com - www.tufanguven.wordpress.com - www.alchemicalreunion.com - www.forwardplayground.com - www.geometricmodels.com


VERİLEN EĞİTİMLER
Torosun Gizemi ve Simya

Torusun Gizemi ve Simya Torus formu; plazma alanları, foton yapıları, yüksek seviyeli DNA formları, göksel küreler ile kalbin yaydığı manyetik alan, alfabe ve sembolizm başta olmak üzere algıladığımız evrenin birçok temel yapısında bulunmaktadır. Bugün bilim insanl...